zrtve-nasilja

Društvo koje ne veruje žrtvama nasilja

Žene se, kroz akcije #nisisama i #NisamPrijavila, polako ohrabruju da podele priče o svojim iskustvima u kojima su bile žrtve nasilja